-
alacam55.com - duyuru    BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?  10.1.2017 11:58:43

   Türkçüler Günü  3.5.2013 18:33:58

   ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER  10.4.2012 13:46:46

 • Ana Sayfa
 • Yakakent
 • Kozköy Tarihi
 • Kozköy Hakkında
 • Örf ve Adetlerimiz
 • Kız İsteme
 • Unutulan Dil
 • Kim Nerede ?...
 • Kaybettiklerimiz
 • Foto Galeri
 • İletişim
 • Editör Giriş
 • Site Yönetimi Giriş
 • Güvenli Çıkış
.:: DİNLERARASI DİYALOG KİMİN PROJESİDİR ? ::.

“DİNLERARASI DİYALOG” NEDİR, KİMİN PROJESİDİR?
“Mason Biraderler” ile Katolik âleminin merkezi Vatikan ve diğer Ortodoks, Protestan, Luteran, Calvinist, Anglikan mezhepleri Komünizme ve Hıristiyan olmayanlara karşı “Siyasal Strateji” olarak “EKÜMENİZM’İ”, yani bir anlamıyla Hıristiyan ümmetçiliğini ve “Büyük Roma” oluşturabilmeyi ‘HEDEF’ olarak seçerler.
Papa 23. John tarafından 2. Vatikan Konsilinde Ekümenizm’in hedefleri şöyle belirlenir:” Bütün kiliselerin kendi aralarındaki dinsel ayrılıkları korunacak, “Tanrının Biricik Oğlu İsa Mesih” ve Hıristiyanlaştırma görevi yüceltilecek, Komünizmle birlikte Müslüman, Yahudi, Budist, Şintoist ve diğerleri Vatikan’ın yönlendiriciliği ile “Dinlerarası Diyalog”kisvesi altında Hıristiyanlaştırılacaktır.”(1)
Dinlerarası Diyalog”un ne olduğunu anlamak için Hıristiyanlık âleminin nihai hedefinin ne olduğuna bakmak gerekir. O hedefi de Papa 2. John Paul 24 Aralık 1999 tarihinde yayınladığı mesajında şöyle belirliyor: “Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya’yı Hıristiyanlaştıralım.”(2)

Hedeflerine ulaşmak için Vatikan’da “Dinler arası Diyalog Bakanlığı” ve 1964 yılında 2. Vatikan Konsilinde de Papa 6. Paul’ün talimatıyla “Hıristiyan Olmayanlar Sekreteryası” kuruldu. 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen Pietro Rossano, Sekreteryanın yayın organı Bulletin’deki yazısında Diyalogla ilgili Papalık makamının düşüncelerini şöyle anlatır:
“Diyalogdan söz ettiğimizde, açıktır ki bu faaliyeti, Kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil’i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri, üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih’in sevgisini ve Mesih’in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, Kilise’nin İncil’i yayma amaçlı görevleri çerçevesi içinde yer alır.”(3)
Haçlı seferleri düzenleyerek istedikleri başarıyı sağlayamayan Hıristiyan dünyası, iki asırdır misyonerlik faaliyetleri ile amaçlarına ulaşmaya çalışmaktalar. “Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü” bu projenin bir parçasıdır.
Bu çalışmaları yapan Konsil ilk defa 1962’de bu konunun görüşülmesi için toplandı. Daha sonraki yapılan toplantılarda misyonerliğin bir parçası olmak üzere “Diyaloğa” önem verilerek devam ettirilmesi kararlaştırıldı.
Papa 2. Paul 1991 yılında ilan ettiği “ KURTARICI MİSYON” isimli genelgesiyle bu durum için şöyle diyor: “Dinlerarası Diyalog” Kilise’nin bütün insanları Kilise’ye döndürme amaçlı görevinin bir parçasıdır… Bu görev aslında Mesih’i ve İncil’i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir.”(4)
İslam dünyasında Dinlerarası diyaloğun en önemli savunucusu’ Fethullah Gülen Hoca efendi’dir. Hoca efendi 10 Nisan 1998 tarihli Zaman Gazetesi’nde ve Aksiyon Dergisi’nin 167. Sayısında yayınlanan Papaya mektubunda “Diyalog” için şöyle diyor:
“Pek muhterem Papa cenapları, Papa6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan’ Dinlerarası Diyalog’ için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı “YARDIMLARIMIZI” sunmak için size geldik…”
Hoca efendi mektuplarının devamında da Hıristiyanlığın temel hedefi olan üçüncü bin yıl projesi için şunları yazıyor:” Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahanıza sığınarak, bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Hıristiyanlığın üçüncü bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Ortadoğu’daki Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz.”(5)
Arsa Vatikan’ın, arsanın tapusu Vatikan’ın, plan projenin mimarı Vatikan’ın… Dünyanın yüzden fazla ülkesinde binden fazla okulda “EN MÜTEVAZİ YARDIMLARIMIZLA HİZMET” etmek bizim işimiz ve görevimiz oluyor!..
Devam edecek 22.o3.2016 Ordu
KAYNAKLAR:
1-Aytunç Altındal, Papa 16. Benedıkt Avrupa Birliği ve Türkiye. Bir Harf Yayınları, 17.
2-Ergün Poyraz, Misyonerler Arasında altı Ay, Dünden Bugüne Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin Analizi. Genişletilmiş ikinci baskı. Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 13.
3- Ergün Poyraz, a.g. e. 19.
4-Mehmet Oruç, Dinlerarası Diyalog Tuzağı Ve Dinde Reform, 3. Baskı. Arı Sanat Yayınevi, 19.
5- Müslim Karabacak, Şartlara Uydurulmuş Misyonerlik Dinlerarası Diyalog, İcmal Yayın. 24-25.
Turan TOK

Pontusçuluk Faaliyetleri

Mustafa TOK

Beka mı ?

Tuğrul Kutluk ŞAAD

Türk’ün en sıcak Otuz Ağustosunun, doksan yedinci

Süleyman Arpa

Tarım ve Hayvancılık
SAMSUN
.:: Seçme Başlıklar ::.