-
alacam55.com - duyuru    BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?  10.1.2017 11:58:43

   Türkçüler Günü  3.5.2013 18:33:58

   ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER  10.4.2012 13:46:46

 • Ana Sayfa
 • Yakakent
 • Kozköy Tarihi
 • Kozköy Hakkında
 • Örf ve Adetlerimiz
 • Kız İsteme
 • Unutulan Dil
 • Kim Nerede ?...
 • Kaybettiklerimiz
 • Foto Galeri
 • İletişim
 • Editör Giriş
 • Site Yönetimi Giriş
 • Güvenli Çıkış
.:: DİN ::.

             Din, insanla beraber dünyaya ayak basan insanoğlunun ikiz kardeşi gibidir…


            Ruh ve bedenden oluşan insanın maddi ve manevi boyutları ile bütün ihtiyaçlarının reçetesi dindir..


            İlkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar dinsiz bir topluma rastlanmamıştır.


            Din, İnsan ruhunun olgunlaştıran mayası, üstün bir kuvvet ve kudrete bağlanıp ona kulluk yaparak ruhun hayat içinden ebedi hayata yol bulmasıdır…


            Din, kâinat mektebindeki her zerrenin lisân-ı halleriyle bir olan Allah’a inanmaya davetlerine icâbet edip kula kulluk esaretinin zindanlarından kurtulmaktır.


            Hak olan din; iki cihan saadetinin mutluluk hazinelerinin kapısını kırmadan açmak için insanın eline verilmiş altun anahtardır..


            Din, insan hayatına ve insanlık tarihine hâkim olan ve büyük güç ve hayat fırtınalarının can kurtaran simididir.


            Din duygusu, insan ruhunun eşsiz hazinesi, iki cihan saadetinin sigortasıdır…


Din; kötülüklerin ıslahı, milletlerin varlığının devamı, ilerlemenin temel taşı, kulun Rabbi’ne acziyetini itiraf edebilme kapısıdır.


            Din; madenin ruha hakimiyetinin engeli, ruhun kemale ermesinin mektebi, insaf ve merhametin ölçüsüdür…


            Din; ahlaki çöküntülerin panzehiri, her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyet ve tahriklerin önleyici kuvvetidir.


            Din, yaratan ile yaratılan arasındaki kurulacak olan ilişkinin fihristesi, insanın insanlığın ölçüsüdür..


            Din fâni bir hayattan bâki bir hayatı kazanmanın yolunun rehberi ve bâki bir hayatın kapısının da anahtarıdır…


            Dinin hedefi; Hz. İbrahim misali bütün putları kırıp, baltayı gönül kâbesinin en büyük putu olan nefis putunun boynuna asarak, büyük cihat için yola çıkmaya ışık tutup, insanı melakat âleminin üzerine çıkarmaktır…


            Hak olan din; bütün karanlık ve sapık olan yolları ret edip, insanların elleri ile tahrif ettikleri dinlerden uzaklaşarak “ Hak geldi batıl yok oldu …” fermanına boyun eğip islam’ın şemsiyesi altında buluşmaktır..


            İlahi mesajlar kaynağı K.Kerim’e göre : “ Allah nezdinde hak din islamdır.” ( Âl-i İmrân-19)


            Yine kâinatın sahibi insanlık âlemie : “ Kim islam’dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek  ve o ahrette ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân-85 ) buyurarak, adeta yeni dinler oluşturma peşinde koşacaklara dikkat çeker.


            Hak din ; üç ilahlı , özel Rablı dinlerle diyalog kurma esası üzere değil, Rasûlullah ( S.A.V ) ın tebliğ ettiği, tevhit akidesi üzere  bina edilen son dindir..


            İnsanların en acınacak olanı, bir olan yaratıcıya kul olamayan, en sefihi de din maskesi altında dünya menfaati temin ederek dinini pula satan , insanları doğru yola saptırandır.Turan TOK

Pontusçuluk Faaliyetleri

Mustafa TOK

Beka mı ?

Tuğrul Kutluk ŞAAD

Türk’ün en sıcak Otuz Ağustosunun, doksan yedinci

Süleyman Arpa

Tarım ve Hayvancılık
SAMSUN
.:: Seçme Başlıklar ::.