-
alacam55.com - duyuru    BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?  10.1.2017 11:58:43

   Türkçüler Günü  3.5.2013 18:33:58

   ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER  10.4.2012 13:46:46

 • Ana Sayfa
 • Yakakent
 • Kozköy Tarihi
 • Kozköy Hakkında
 • Örf ve Adetlerimiz
 • Kız İsteme
 • Unutulan Dil
 • Kim Nerede ?...
 • Kaybettiklerimiz
 • Foto Galeri
 • İletişim
 • Editör Giriş
 • Site Yönetimi Giriş
 • Güvenli Çıkış
.:: ERGENEKON ::.


 


 ERGENEKON


 


         Ergenekon, insan iradesinin maddeye hâkim oluşunun destanıdır.


         Ergenekon, ve Bozkurt Türk’ün ve Türklüğün tarihinin onurlu tablolarından biridir.


         Milletleri ayakta tutup devlet yapan dini, dili, tarihi, efsaneleri ve destanları gibi değerleridir.


         400 yıl aşılmaz dağların koynunda Türk’ü besleyip büyüten, örsünde döğerek çelikleştiren toprak ananın adı ERGENEKON.


      Aşılmaz denilen dağları delen, olmaz denilenleri başarıp çıkış yolu bulan, rehberlik yapan iradenin temsilcisi de BOZ-KURT kabul edilmiştir.


         Bozkurt, bir kurt olarak diğer kurtlarla aynı soydan olsa da aynı huydan değildir


         Hani insanların soyu bir,huyu bindir denilmiştir yaa, işte fark ordadır.


         Bozkurt mağrurdur baş eğmez, hürriyet aşığıdır esaret sevmez, öldürülebilir boyun eğip diz çökmez, atılgan ve çeviktir hantallığı sevmez, gözü karadır korkuya yer vermez.


         Bozkurt, Kangal nesline rahatsızlık verse de Türeyiş destanı, Oğuz kağan destanı, Bozkurt destanı ve Göç destanlarının ortak motifi olarak Türk’ün tarihindeki yerini almıştır.


         Bozkurt, bütün ümit ve çarelerin bitti denildiği yerde bir lider etrafında ümit ve çarelerin şahlanışıdır.


         Ergenekon, zalimin düşmanı, mazlumun koruyucusu Türk’ün karakter yapısının mayalandığı yerin adıdır.


         Ergenekon, “ Benim milletim Tanrının kırbacıdır, Tanrı yoldan çıkan milletleri cezalandırmak için bizi görevlendirir” diyen Büyük Hun İmparatoru Atilla’nın destanıdır.


         Ergenekon, İslam’a davet edilen ,Toğaristan, şoğri, Fergana, Uşrusana,Karluk,Dokuz Oğuz gibi Türk boylarının İslam’la şerefleniş destanıdır.


         Ergenekon, “ Türk, Oğuz Beyleri, Kavmi işitin, Yukarıda Gök basmasa aşağıda yer dutinmese Türk Milleti ülkeni töreni kim bozar!” diyen Bilge Kağan’ın fermanıdır.


         Ergenekon, Türklerin ilk hükümdarı Börteçine ( Bozkurt) ile başlayıp M.Kemal ile devam eden bağımsızlık mücadelesi ve hürriyet sevdalılarının yolunun adıdır.


         Ergenekon, Türk’e kefen biçmeye hazırlananların kendi tabutlarını hazırlayışlarının destanıdır.


         Ergenekon, Sevr’de ordusunu terhis ettikleri, kâğıt üzerinde paylaştıkları yurdun Bozkurtları önünde düşmanın hizaya gelişlerinin destanıdır.


         Ergenekon, Gökte ay ve yıldızlar durduğu müddetçe yeryüzünde ay ve yıdızı dalgalandırmaya and içmiş bozkurtlar yuvasıdır.


         Ergenekon, Nizam-ı Âlem ilai Kelimetullah adına yola çıkan bozkurtların Kızıl elmasıdır.


       Ergenekon ve Bozkurt, Türk olmanın, Türk gibi durmanın, Türk gibi yaşayıp düşünmenin gururunu duymaktır.


      Ergenekon, her türlü pis ve kirli işlere adres olmayacak kadar saf  errak ve temizdir.


      Ergenekon’u ne şekilde olursa olsun kirletmeye çalışanlar tarihin sahifelerinde kirli yerlerini alacaklardır.


      Ergenekon ve Bozkurt’u gelecek kuşakların zihninde kirleyip lekelemeye çalışanlar kendi pisliklerinde boğulacaklardır.


 


 


 


 Turan TOK

Pontusçuluk Faaliyetleri

Mustafa TOK

Beka mı ?

Tuğrul Kutluk ŞAAD

Türk’ün en sıcak Otuz Ağustosunun, doksan yedinci

Süleyman Arpa

Tarım ve Hayvancılık
SAMSUN
.:: Seçme Başlıklar ::.