-
alacam55.com - duyuru    BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?  10.1.2017 11:58:43

   Türkçüler Günü  3.5.2013 18:33:58

   ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER  10.4.2012 13:46:46

 • Ana Sayfa
 • Yakakent
 • Kozköy Tarihi
 • Kozköy Hakkında
 • Örf ve Adetlerimiz
 • Kız İsteme
 • Unutulan Dil
 • Kim Nerede ?...
 • Kaybettiklerimiz
 • Foto Galeri
 • İletişim
 • Editör Giriş
 • Site Yönetimi Giriş
 • Güvenli Çıkış
.:: NE İDİK ,NE OLDUK? ::.

        Hafızi der ki :


         Nefis, heva, şeytan yar-u gâr  oldu.


         Aldılar araya düştüler zillete.


         Nefis bu iklimde hükümdar oldu.


         Denilmiştir ki : “ politikacı şeytana dans öğretir, başkalarına karşı maske takmaya o kadar alışır ki, kendisi bile gerçek yüzünü unutur.”


         Biz de bu manada tarihin sahifelerinde gezinerek İslam medeniyetinin dününe bakıp bu gününü görmeye çalışıyor ve diyoruz ki : ne idiiik ne olduk ?


         Dün layık olamam endişesi ile makamlardan kaçılır idi !..


         Bugün , makamlar için can atılır, en yakın dostlar makamlar için 5 paraya satılır oldu!...


         Dün , “ Dicle kenarında kurt kapsa koyunu Allah ( C.C ) benden sorar “ onun hesabı yapılırdı !...


         Bugün, sürüyü çobanı ile kapma hesabı yapılır, maddeye tapılır, doğru yoldan sapılır oldu !..


         Dün ; yolsuz, hırsız, uğursuz, kanun, adalet denilince kaçacak delik arar, dağlarda mağaralarda, inlerde saklanırdı !..


         Bugün; yolsuz, uğursuz, hırsız , vatan haini dağdan düze indi; kanun çıkarıp dokunulmazlık zırhına bürünerek milletin meclisinde fakir milletin parası ile sefa sürer oldu !...


         Dün makamlar için liyakat aranırdı !...


         Bugün , hamil-i kart bizdendir diyecek partili, cemaat, cemiyet etkili ve de yetkili zevat aranıp gemisini yüzdürebilenler kaptan oldu !...


         Dün ticaret  ve san’at ta ehliyet aranır, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri yaşanırdı !...


         Bugün ; yeni nesil zeki oluyor, kısa zamanda yol , yordam öğrenip 14 yaşında şirket kurarak mısır patlatıyor, yaş yirmiyi geçince yumurtacıkları civciv çıkarıyor, gemicikleri denizlerde yüzdürüyor !...


         Dün, dindar insanlar  yalan konuşmaz, kimseyi aldatmaz diye inanılırdı !....


         Bugün ; din bezirganları türeyip dini ticarete, siyasete , makam ve mevkilere alet ederek dindar insanlara güveni sarsar oldular !...


         Dün ; Allah’ın ( C.C ) birliğine Hz. Muhammed ( S.A.V ) in Allah’ın ( C.C ) kulu ve resulü olduğuna , Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan (C.C)  olduğuna inanmak imanın esası kabul edilir , bunları reddedenlere de kafir denilirdi !...


         Bugün ; üç Tanrı’lı İsevilik, Yehova inançlı Musevilik ile diyalog kurup Hz.Muhammed (S.A.V) e inanmayıp dil uzatan K.Kerim’i reddeden , Meleklere Allah’ın (C.C) kızı deyip ahiret inancı islam’a uymayanlarla ortak noktalarda buluşarak yeni, ılımlı taze bir din sahibi olduk !..


         Dün, Müslüman kitap ve sünnet ışığında islam’a sarılıp kurtuluşu inancında arardı !...


         Bugün ; İnsanlık onu bekliyor “ diyerek Hz.İsa ( A.S ) ve onun gelişi ile insanlığın kurtulacağı servis yapılıyor !...


         Dün, medeniyetin beşiği, kültürün eşiği, insanlığın yurdu İslam ülkeleri !...


Bugün , AB ve ABD  fermanları ile kurtuluş ümidi içinde yarışan İslam ülkeleri !..


         Dün, fakir , fukaraya kol, kanat gerilen , yetim hakkı yemekten titreyen idareciler !...


         Bugün, fakir,fukara hakkı yemeyi hak zanneden, “ helal haram ver Allah’ım (C.C) , kulun yer Allah’ım ! “ diyebilen idareciler !...


         Dün, insana insan olduğu için değer verilirdi !...


         Bugün insana değil ;makama, mevki-e ve parasına göre değer veren bir güruh!.


         Dün, adalet mülkün temeli sayılırdı !...


         Bugün, adalet terazisi kurulur olunca kıyamet kopar, adalet mecraından sapar oldu !...


         Dün, Vatan sevgisi imanın meyvesi, toprağı da gözün sürmesi denir uğruna can verilirdi !...


         Bugün, vatan toprakları gavur tarafından işgal edilir, işgal edilmeyenler de parsel , parsel satılır oldu!...


         Bütün bu ve buna benzer tesbitlerden sonra sanki sur’a üflendi, haşır neşir günü geldi veya seddi yıkan Ye’cüc Me’cüc  ülkeyi işgal etti !..


         Tarih ; Deccal huylu, zâlim yağmacı, talancı yalancı, iftiracı, merhametsizlerin ülkelere hakimiyetinin pâyidar olmadığını, yabancı kuşatmalara seyirci kalınca da devletlerin yıkıldığına şahitlik eder !..


         Yine tarih Türk’e Türk ten başkasının dost olmayacağını söyler ve der ki ; Bu ülke ne çekti ise ; Musa’nın, İsa’nın çocukları ile Sabataist , dönme , devşirmelerden çekti!...


 


 Turan TOK

Pontusçuluk Faaliyetleri

Mustafa TOK

Beka mı ?

Tuğrul Kutluk ŞAAD

Türk’ün en sıcak Otuz Ağustosunun, doksan yedinci

Süleyman Arpa

Tarım ve Hayvancılık
SAMSUN
.:: Seçme Başlıklar ::.