İletişim    Site Haritası

 
 • Ana Sayfa
 • Yakakent
 • Kozköy Tarihi
 • Gelenek ve Görenek
 • Coğrafi Konumu
 • Sosyal Yapısı
 • Bitki Örtüsü
 • Kültürümüz
 • Geçim Kaynakları
 • Unutulan Dil
 • Kim Nerede ?...
 • Kozköy Muhtarlığı
 • Kaybettiklerimiz
 • Foto Galeri
 • Ziyaretçi Defteri
 • Tavsiye Kitaplar
 • İletişim
 • Güvenli Çıkış
 Copyright © 2007
 Web Tasarım ve Kodlama

 alacam55.com
29 Ocak 2017 Pazar Eklendi
.:: KİŞİSEL KANAAT PAYLAŞIMI ::.

Türk Devlet Mefkûresinin özüyle mündemiç gizeminde kaaim, iktidar olmak zarureti bulunmaksızın her daim muktedir kurucu aklını okumak yada hissetmek....!!!!

Kurucu Akıl, Anayasa değişikliği İle ne yapmak istiyor. !! ????

Türk devletinin aşağıdan yukarıya hartdiskinin tamamının formatlanıp, 1923 yada en iyi ihtimalle 1982 model ayarlarına dönüşünü sağlayacak bir çıkış imkanı amaçlanmaktadır.
Bu açıdan bakacak olursak şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz.
İmparatorluk sonrası devletimizi yapılandırırken, insanlık alemindeki evrilmeyi de nazara alan ve Mustafa Kemal'in şahsında
Tecessüm eden kurucu irade, bulunduğu çağın modern gereklerine uygun olarak,
Devleti bir ölümlünün üzerine inşa eden yaklaşımdan uzaklaşıp kurumsal bir kimlik kazanması yönünde düzenlemeler yapmış ve bu meyanda devletin sigortası niteliğinde aleni veya örtülü bir çok kurumu da oluşturmuştur.
Türkiye Cumhuriyetinin ikinci kurucu iradesinin tezahürü de diyebileceğimiz, 12 Eylül harekatı ile yönetimde gördüğümüz Evren paşa ve arkadaşları, bu kurumsal devlet anlayışını biraz daha güçlendirip, kurullu ve kurumlu yapıyı öne çıkartmışlar,
Toplum nizamı, muasır medeniyet Ülkü'sü ve devletin bekası açısından hayati önem verdikleri bu kurumların, görevlerinin amacına uygun icrası maksadıyla kendi içinde Gaz / fren / Balata ilişkisi de diyebileceğimiz güçlü bir sigorta sistemi de getirmişlerdir.
Lakin. !!!!!
Dünyanın hızının da fevkinde bir seyir yaşayan ülkemizde,
Üçüncü bir kurucu irade ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur.
Türk Devletinin tarihi müktesebatının da ötesinde özüyle mündemiç Ve de daima iktidar olmak ihtiyacı olmayan muktedir kurucu aklı, !!!!!!
Bu ihtiyacın nereden ve neden zuhur ettiğine bakmaksızın, mevcut parlementer yapı ve hali hazır parlementonun,
Kurucu akıl olarak hareket etmesini ve üçüncü kurucu akıl olup, Devleti bir sonraki yüzyıla taşıyacak zaruretleri temin etmesini beklemektedir.
Şayet bu mümkün olamayacak ise,
Türk devlet mefkûresinin bilinen beşbin yıllık tarih macerasının ışığında şu hakikata uyanmamız mutlak ve mukadderdir.
Tebasının ekseriyeti, Türkiye Cumhuriyetini kuran Anadolu ve Rumeli'nin Müslüman ahalisinden oluşan Türk Devletinin, tarihi müktesebatının da ötesinde özüyle mündemiç, iktidar Laz'ım olmaksızın her daim muktedir olan, canlı kurucu aklı devreye girecektir.
Anlama Yetisi olanlar için Not;
1- Türk kavramının alfabetik harf diziminden müteşekkil olmayıp lügatları aşan bir anlamı bulunduğu gibi,
Türk Devleti de sanıldığı veya film kurgularında gösterildiği kadar sığ olmayıp, derinliği en yalın söyleyişle, bu yönünü teste Kalkan'ların bilahare anlatabilme imkanı bulamadıkları kadardır.
2- Bu değişikliğin de, sistemi bir faninin üzerine inşa ettiğini farkedenlerin...!!!!!!!
Metin içinde geçen
"Bu Anayasa değişikliği İle; Türk devletinin aşağıdan yukarıya hartdiskinin tamamının formatlanıp, 1923 yada en iyi ihtimalle 1982 model ayarlarına dönüşünü sağlayacak bir çıkış imkanı amaçlanmaktadır. "
Başlangıç cümlesini ve
" Bu ihtiyacın nereden ve neden zuhur ettiğine bakmaksızın, mevcut parlementer yapı ve hali hazır parlementonun, Kurucu akıl olarak hareket etmesini ve üçüncü kurucu akıl olup, Devleti bir sonraki yüzyıla taşıyacak zaruretleri temin etmesini beklemektedir."
Cümlesini tekraren okuyabilirler.
3- Bilinen tarihin 5000 yıl ötesinden, bir deli yılkı gibi Atiye akan bu milletin seçmenden müteşekkil olmadığı gerçeğinin daima hatırda tutulması temennisi ile,
Arz olunur.

Okunma Sayısı : 394
Eklenme Tarihi ve Saati : 29 Ocak 2017 Pazar


.:: Duyurular ::.
alacam55.com - duyuru BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?  10.1.2017 11:58:43

Türkçüler Günü  3.5.2013 18:33:58

ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER  10.4.2012 13:46:46

Turan TOK

TÜRKOĞLU Kendini ve Düşmanını Tanı !

Mustafa TOK

İBLİSİN KIBLESİ

Tuğrul Kutluk ŞAAD

KİŞİSEL KANAAT PAYLAŞIMI
Editör Giriş
.:: Seçme Başlıklar

.:: Anket ::.
Anket Sorusu Eklenmedi
.:: Dost Siteler ::.
 • Kozköy İlköğretim
 • Site Doktoru
 • Site Yönetimi